kp6novdpdlju2qx6
kp6novdpdlju2qx6
1619075690633903,1619075943996186,1619076072698547,1619076098156389,1619076316663324
Rated 4.9/5 based on 10000 customer reviews

Chậu lan hồ điệp 5 cành đỏ - Đẹp rực rỡ - TH42

Giá: VND

Mô tả chậu hoa lan hồ điệp

  • Nhà sản xuất : Thiền hoa
  • Xuất xứ: Nhập nguyên cây từ Đà Lạt
  • Loại hoa: Lan hồ điệp loại 1
  • Số lượng cây: 5 cây hoa lan hồ điệp. Màu: đỏ
  • Chậu hoa: chậu gốm sang trọng
Từ khóa:

Thông tin sản phẩm